Over ons en hoe wij werken

  

Betrouwbare kwaliteit sinds 1992

scroll

Vertrouwd door onder andere:

Gulpener limburgs bier

Gulpener Bier

the next web - tech magazine - logo

THE NEXT WEB

Gemmente Amstelveen-logo

Gemeente Amsterdam

guyot advocaten

Guyot Advocaten

Onze missie

Het leveren van kwaliteitsvertalingen en ondersteunende diensten voor de juridische sector welke door juridische professionals voor hun cliënten worden ingezet, waarmee kantoren en werknemers worden gefaciliteerd en opdrachtgevers een kwaliteitsdienst wordt geboden

Over ons

Enkele pas afgestudeerde studenten rechten en taalkunde startten in 1992 een samenwerkingsverband en richtten Anglo Dutch Legal Translations op. In de loop der jaren groeide deze service uit tot een bedrijf dat kwaliteitsvertaaldiensten bood, zowel in de juridische als in de particuliere sector. Daaruit ontstond jurischvertalers.nl.

Nu, vele jaren later, met betrouwbare beëdigde juridisch vertalers Nederlands en Engels met kennis van en ervaring in de juridische praktijk, heeft inmiddels uitbreiding plaatsgevonden met diensten in de voorziening van juridische documentatie en online beveiliging, gegevensbescherming, ondernemingsrecht en intellectuele eigendomsrechten.

Daarmee bieden we een kwaliteitsservice voor de juridische praktijk en andere bedrijfssectoren alsmede voor particulieren.
Ons doel? Ervoor zorgen dat u úw doel bereikt: het leveren van kwaliteit aan, en het onderhouden van tevreden cliënten.

scroll

Werkmethode

Wij behandelen elk document met zorg en onderzoeken eerst de inhoud voordat we met een vertaling van start gaan. Als dat gebeurd is, wordt het document ter vertaling naar de geschikte juridisch vertaler gestuurd. Een vertaler die gespecialiseerd is in technische contracten zal niet de juiste keuze zijn voor vertaalwerk in verband met bedrijfsstructuren of strafrechtspraak.

Proeflezen.

Uw document wordt ten minste tweemaal proefgelezen door proeflezers met afzonderlijke achtergronden. Hoewel sommigen dit proces wat omslachtig kunnen noemen, hebben we ondervonden dat de kans dat documenten terugkomen voor correcties vrijwel uitgesloten is.

Het komt echter wèl regelmatig voor dat we documenten van andere bekende en grote vertaalbureaus en van andere organisaties, die hun vertaalwerk elders hadden uitbesteed, ter correctie toegezonden krijgen.

Onze werkwijze

Elke van ons afkomstige vertaling heeft een zorgvuldig proces binnen een harmonieuze organisatie doorlopen, die in de loop der jaren door ervaring is gevormd.

Een document, hoe alledaags ook voor de gebruiker, is voor ons als een individueel stuk geschiedenis; iemand heeft tijd en aandacht besteed aan het opstellen ervan, het document vertelt een verhaal en heeft een doel, wat de boodschap ook is. Deze moet aan de nieuwe gebruikers worden overgebracht in hun taal, in overeenstemming met hun cultuur en inzichten.

Van het Nederlands naar het Engels of omgekeerd, nuance, toon en complexe juridische terminologie dienen soepel uit de tekst naar voren te komen zodat er sprake is van een natuurlijk vertaald document.

 

Onze vertalers

Wij werken uitsluitend met beëdigde vertalers, die een enorme hoeveelheid kennis van specialistische onderwerpen vertegenwoordigen. Uitsluitend in en uit de Nederlandse en Engelse taal. Met als specialiteit: juridische vertaalwerkzaamheden.

Dankzij deze gespecialiseerde beëdigd vertalers kunnen wij elk document onder de loep nemen van een vertaler die net zo enthousiast is waar het gaat om arbeidsethos en de noodzaak om keer op keer uitstekend werk af te leveren.

 

Onze vertalers

U kunt er gerust op zijn dat uw documenten met respect en discretie worden behandeld en dat iemand met een universitaire graad in taalkunde en/of rechten ervoor zorgt, dat uw document niet alleen door de ontvanger wordt begrepen, maar dat het, indien nodig, standhoudt in een rechtbank, zonder fouten in juridisch taalgebruik.

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Uw gegevens zijn belangrijk voor ons, we delen ze niet buiten onze gecodeerde digitale loop.

Van het e-mailsysteem dat we gebruiken tot de gesloten technologie die we gebruiken om documenten tussen collega’s te delen, hebben we elke mogelijkheid van een datalek uitgesloten.

Aangezien wij dagelijks te maken hebben met het meest gevoelige materiaal, waaronder dat van ministeries en rechtbanken, is ons versleutelde netwerk een must.

Er is de laatste jaren veel gepubliceerd over het feit dat open-sourcesystemen weliswaar aantrekkelijk zijn om te gebruiken omdat ze goedkoop zijn, maar verre van veilig.

Daarom hebben wij deze versleutelde instrumenten ingevoerd.

Word lid van ons netwerk van tevreden klanten met een 100% retentiegraad!