Continued Profit Payment Plan

Als eenmanszaak c.q. freelancer vertrouwen je klanten op je persoonlijke expertise en op de kwaliteit van je werk. Maar als de tijd is gekomen om je bedrijf te sluiten, kan het lastig zijn om je opdrachtgevers over te dragen aan een nieuw vertaalbureau en ervoor te zorgen dat ze daar zullen blijven. Het zal dan ook niet eenvoudig zijn om een financieel voordeel te halen uit de sluiting van je bedrijf. Hierbij kan ons Continued Profit Payment Plan van pas komen.

Ons Continued Profit Payment Plan is opgezet om de overdracht van je klanten naar een nieuw vertaalbureau mogelijk te maken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat je een eerlijk en behoorlijk financieel voordeel behaalt uit je jarenlange harde werk en toewijding aan de vertaalwerkzaamheden.
Ongeacht het soort of de omvang van je bedrijf.

En het mooie is dat je je, tot de uiteindelijke overeenkomst, nergens aan bindt, zodat je de opties grondig kunt bekijken en kunt bepalen of dit voorstel geschikt is voor je bedrijf en voldoet aan jouw behoeften.

Adressen

Sint Annalaan 21
6214 AA Maastricht.
KvK-nummer 34346065

Keizersgracht 482
1017 EG Amsterdam

Telefoon

085 4016870

Mail

info@fideslegals.nl
fides legals entree van het kantoor

Gebruik het onderstaande contactformulier of stuur ons gewoon een e-mail

Laten we samen rond de tafel gaan zitten.

Contact Formulier

Hoe werkt het Continued Profit Payment Plan?

 • Hier volgt een voorbeeld van hoe een freelance vertaler de sluiting van zijn of haar bedrijf te gelde kan maken via het Continued Profit Payment Plan:
 • De freelance vertaler heeft verscheidene opdrachtgevers.
  Eén van de opdrachtgevers levert werk aan de vertaler ten belope van een omzet van 12.000 euro per jaar.
 • Aangezien de vertaler een freelancer is en niet een BV die meerdere vertalers in dienst heeft met een werkprocedure die op elke vertaler en elke vertaling van toepassing is, kan de onderneming niet als pakket tegen één overnameprijs worden overgedragen.
 • Ons Continued Profit Payment Plan is gebaseerd op individuele opdrachtgevers van vertalers en op aspecten zoals het soort opdrachtgever, het omzetvolume en de soliditeit van de opdrachtgever:
  Als deze aspecten kloppen, kan de opdrachtgever worden overgenomen tegen een percentage van de maandelijkse omzet.
 • Na de overname en beëindiging van de onderneming ontvangt de vertaler gedurende 2 jaar maximaal 15% over de maandelijkse omzet.
  Dit betekent dat als de omzet voor deze opdrachtgever in een bepaalde maand € 900 bedraagt, de vertaler voor die ene opdrachtgever in die maand € 135 aan vergoeding ontvangt.
 • Aangezien de freelance vertaler meerdere opdrachtgevers heeft, wordt voor elke overgedragen opdrachtgever een maandelijkse vergoeding ontvangen.
 • Mocht de opdrachtgever om welke reden dan ook geen gebruik meer maken van de vertaaldienst, dan worden vanaf dat moment ook de maandelijkse betalingen gestaakt. Dit concept garandeert echter dat wij er alles aan zullen doen om kwaliteit te leveren en te zorgen voor de opdrachtgever van de vertaler voor verdere dienstverlening.
 • De specificaties van de omzet via elke opdrachtgever worden door een registeraccountant gecontroleerd en maandelijks aan de (voormalige) vertaler voorgelegd.
 • Er wordt een overeenkomst opgesteld, waarin ruimte is voor aanpassing van aspecten zoals een vorm van voortgezette betrokkenheid van de vertaler, prijzen, speciale klantbehandeling enzovoort.