No Image Available

Het Leven van Friedrich Nietzsche

- Een onthullende reis door het hart en de geest van Friedrich Nietzsche
€4.99
 Format: EPUB  Auteur: Daniel Halévy  Category: Filosofie, Geschiedenis  Reading Age: 16  Publisher: Fides Legals Publishing  Gepubliceerd:  ISBN: 08720955680042  ASIN: B0C7T3NXRH  Pagina's: 362  Taal: Nederlands  File Size: : 387 KB  Illustrator: J. Dwyer  Translator: Fides Legals Publishing  Nu Kopen  Amazon
 Beschrijving:

Het Leven van Friedrich Nietzsche:

Een onthullende reis door het hart en de geest van Friedrich Nietzsche

In “Het Leven van Friedrich Nietzsche” presenteert de gelauwerde Franse historicus Daniel Halévy een inzichtelijke en uitgebreide biografie van één van de meest complexe en invloedrijke filosofen van de 19e eeuw. In dit meeslepende verslag wordt de levensreis van Nietzsche beschreven, van zijn vormende jaren tot zijn dood, waarbij de intellectuele en persoonlijke worstelingen waarmee zijn unieke filosofie werd beïnvloed grondig worden onderzocht.

Deze volledig vertaalde en aangepaste editie van “Het leven van Friedrich Nietzsche” bevat::

  • In het boek wordt een gedetailleerde chronologische vertelling van het leven van Nietzsche gepresenteerd, beginnend bij zijn vroege jeugd, de ontwikkeling van zijn filosofische ideeën en eindigend in zijn voortijdige dood.
  • Halévy onderzoekt op intrigerende wijze Nietzsche’s intellectuele reis, en onthult hoe persoonlijke ervaringen zijn filosofische ideologieën en gedachten beïnvloedden, vaak gekenmerkt door diepe existentiële angst.
  • Het werk duikt in de invloeden die Nietzsche’s denken hebben gevormd, waaronder zijn studie van oude Griekse filosofie en de literaire werken van zijn tijdgenoten.
  • Het verhaal geeft een intieme kijk op het persoonlijke leven van Nietzsche, met name gericht op zijn complexe relatie met Lou Andreas-Salomé, die zijn perceptie van liefde en relaties sterk beïnvloedde.
  • Halévy biedt een diepgaand onderzoek naar Nietzsche’s controversiële opvattingen over religie, moraal en politiek. Deze inzichten verlichten de diepe diepten van kritiek van Nietzsche op maatschappelijke normen en zijn streven naar individuele bevrijding.
  • De tekst is geschreven in een heldere, bondige stijl, waardoor het toegankelijk is voor een breed publiek en tegelijkertijd de genuanceerde analyse behoudt die door geleerden wordt verwacht.
  • Halévy biedt een verhelderende verkenning van het leven van Nietzsche, waardoor het een boeiende lezing is voor iedereen die deze fascinerende figuur en zijn blijvende impact op filosofie en cultureel denken beter wil begrijpen.
  • “Het Leven van Friedrich Nietzsche” dient als een fascinerende reis in de geest van één van de meest tot nadenken stemmende figuren uit de geschiedenis, en dompelt de lezer onder in de worstelingen, triomfen en filosofieën die onze wereld vandaag de dag blijven vormgeven.
  • Een geïllustreerde over de auteur pagina

Alle rechten voorbehouden

Dit is een volledig herschreven vertaling inclusief aanpassingen en bijgewerkt taalgebruik.

Niets uit dit boek mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
Boekomslag J. Dwyer, Copyright – ja. gelicentieerd onder Fides Legals Publishing

VERTALING IN HET NEDERLANDS EN AANPASSINGEN: alle rechten voorbehouden door Fides Legals Publishing © 2023 eerste editie.
Oorspronkelijke Engelse druk: Unwin Brothers, Ltd, The Gresham Press, Woking and London, 1911 Copyright: nee.

Het Leven van Friedrich Nietzsche

In "Het Leven van Friedrich Nietzsche" presenteert de gelauwerde Franse historicus Daniel Halévy een inzichtelijke en uitgebreide biografie van één van de meest complexe en invloedrijke filosofen van de 19e eeuw. In dit meeslepende verslag wordt de levensreis van Nietzsche beschreven, van zijn vormende jaren tot zijn dood, waarbij de intellectuele en persoonlijke worstelingen waarmee zijn unieke filosofie werd beïnvloed grondig worden onderzocht.

URL: https://fideslegals.nl/books/het-leven-van-friedrich-nietzsche/

Auteur: Daniel Halévy

Url: https://fideslegals.nl/life-nietzsche-review

Auteur: Daniel Halévy

ISBN: 979-8397241540

Datum van publicatie: Daniel Halévy

Format: https://schema.org/Paperback

Waardering redacteur:
5

Other Books From - Filosofie

About the author


 Terug